Tweede jaargang House of Tennis

In de anderhalf jaar dat House of Tennis actief is, zijn we druk bezig onszelf, en daarmee jouw tennis, verder te verbeteren. We beperken ons daarbij niet tot de trainingen op de baan alleen, maar geven je graag een overzicht van alle ontwikkelingen.

CLUBNIVEAU
De inschrijfprocedure vergt enkele administratieve handelingen welke wij tot een minimum proberen te beperken. Sinds de winter van 2015/2016 maken wij gebruik van een nieuw systeem, PlannedTennis. Het inloggen zou makkelijker geworden moeten zijn en je hoeft niet meer elk seizoen alle NAW gegevens door te geven. Op basis van de bevindingen van de afgelopen inschrijfperiode zullen wij nog meer aanpassingen doorvoeren ter vereenvoudiging.

Ook ons aanbod van lespakketten zal onder de loep genomen worden. Wij zullen in de zomer van 2017 zowel de keuze opties vereenvoudigen als ook een nieuwe trainingsvorm aanbieden: meerdere vaste lesmomenten per week voor specifieke doelgroepen zonder vaste lesgroepen.

Padel (de snelst groeiende balsport in Spanje) is in opkomst in Nederland en zou wellicht de daling van het aantal leden op de verenigingen kunnen ombuigen tot een stijging. Bij TV Beekhuizen en de Oosterbeekse TV kunt u deze nieuwe tennissport al beoefenen en bij TV Schuytgraaf zal dit spoedig het geval zijn.

Maar ook zonder Padel banen zijn er verenigingen waarbij de ledenaantallen tegen de trend in toenemen! TV Huizen is een fantastisch voorbeeld waarbij het aantal jeugdleden in 4 jaar tijd is gestegen van 31 naar 105 kids. Dit is mogelijk door een enorm enthousiast en energiek clubkader, die de ambitie hebben binnen twee jaar het aantal jeugdleden te verdubbelen naar 200.

REGIONAAL NIVEAU
Club overstijgende samenwerking resulteert regionaal tot mooie activiteiten zoals het wintercircuit, regiotrainingen en vanaf deze winter regionaal overleg tussen clubbestuurders (aanvullend op het KNLTB jaarcongres).

In de regio’s Arnhem, Nijmegen en Veenendaal zijn groepen met sterke spelers samengebracht. Om hun progressie te vergroten hebben we een fysiek onderdeel toegevoegd aan de regiotrainingen. In ’t Gooi is een Gooische regioselectie gestart in samenwerking met 7 tennistrainers/ -scholen. Een ambitieus initiatief dat aantoont dat afzonderlijke tennisverengingen en tennistrainers met een ‘open mind’ iets moois kunnen realiseren dat de tennissport in de regio een stimulans geeft.

TOPTENNIS
De trainingsgroepen zijn uitgebreid voor kinderen die met de ORANJE en GROENE bal tennissen, zodat we talentvolle spelers vroegtijdig een juiste route naar de top kunnen bieden. Deze route bevat inmiddels ook meer fysieke trainingen, waarvoor extra fysieke trainers zijn ingezet.

Daarnaast is de samenwerking met tennisscholen uitgebreid voor een optimale begeleiding van spelers die nu bij meerdere tennisscholen kunnen trainen binnen hetzelfde programma. Samenwerking is ook gevonden met invulling van een uniek mentaal programma onder leiding van sportpsycholoog Ivo Spanjersberg en Paul van Zwam.

We betrekken de sportpsychologen bij hetgeen er op de baan gebeurt met een actieve wisselwerking tussen sportpsychologen en coaches. De mentale ontwikkeling van spelers wordt zichtbaar gemaakt door assessments zodat spelers weten hoe gewerkt moet worden aan een sterke mentaliteit. Paul introduceert, nieuw in de tenniswereld, een werkwijze waarbij erg goede resultaten behaalt zijn bij Feyenoord en NEC in de jeugdopleiding en vertaalt is naar de tennissport. Deze toepassing in tennis wordt verder ontwikkeld door Paul, Ivo, de trainers en een studente aan de HAN die hier haar afstudeerproject van heeft gemaakt.

nl_NL
en_US